Τηλ. 215 215 6821

Πατήστε παρακάτω για κάθε μορφής επικοινωνία μαζί μας ...

Δυναμική Ιστοσελίδα

Με τον ορισμό Δυναμική Ιστοσελίδα εννοούμε την ιστοσελίδα που το περιεχόμενο της δεν είναι στατικό και μπορεί να αλλαχθεί οποιαδήποτε στιγμή είτε από τον πελάτη είτε από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας κατά βούληση εφόσον έχει παρακολουθήσει τα κατάλληλα σεμινάρια από εμάς όταν πρόκειται για κατασκευή δική μας.
Τέτοιες σελίδες χρησιμοποιούνε ένα η περισσότερα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, το οποίο μπορεί να είναι
video , εικόνες, ήχους, flash , κείμενο, και παρουσιάσεις.

 

Πλεονεκτήματα Δυναμικής Ιστοσελίδας

  • Διαχείριση περιεχομένου από τον πελάτη και τον διαχειριστή αλλά και από διαφορετικούς χρήστες με οριζόμενα δικαιώματα πρόσβασης
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση, απενεργοποίηση, καταχώρηση και διαγραφή μενού και νέων υπομενού.
  • Ομαδοποίηση και κατηγοριοποίηση άρθρων και θεματικών ενοτήτων άρθρων.
  • Εύκολη ανανέωση φωτογραφιών galleryslideshowκειμένου
  • Πλήρης υποστήριξη SEO και sitekeywordsγια προώθηση της σελίδας στις μηχανές αναζήτησης

 

 

Μειονεκτήματα Δυναμικής Ιστοσελίδας

 

  • Κόστος συντήρησης (προαιρετικό)
  • Ταχύτητα εμφάνισης (διορθώνεται με διάφορες τεχνικές πια)
  • Ασφάλεια (χρειάζεται διαρκής ενημέρωση εκδόσεων συστήματος και υποσυστημάτων-plugins) (συμπεριλαμβάνεται στο κόστος συντήρησης)

 

Facebook

Twitter

Google Plus

YouTube

YouTube

Positron CHAT
Εάν είμαστε Online (μπλέ εικονίδιο), κάντε Chat μαζί μας.
Εάν δεν είμαστε Online αφήστε το μύνημά σας πατώντας το εικονίδιο παρακάτω και θα επικοινωνήσουμε μαζί
σας το συντομότερο δυνατόν.

Για περισσότερους τρόπους επικοινωνίας πατήστε Επικοινωνια

QuickSearch

Quick Search Domain Form


Soon will be ready...